APIS GEO Iwona Kacprzak

 

wszelkie usługi geologiczne

 

Geologia inżynierska i geotechnika

 
Zakres usług:

Określamy warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych. Wykonujemy opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie pod posadowienie budynków (domów jednorodzinnych, hal, stadionów, i in.), budowli oraz innych obiektów (mosty, przeciski, gazociągi, i in.).

Naszą specjalnością są odwodnienia wykopów budowlanych.

Oferujemy pełen zakres usług wiertniczych, badań terenowych i laboratoryjnych. Posiadamy także sondę ciężką DPH i lekką DPL do badania nośności gruntów niespoistych (badanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych) oraz sondę CPT do gruntów spoistych.

Dokumentacje:
 • opinie geotechniczne posadowienia budynków
 • dokumentacje oraz ekspertyzy geotechniczne
 • opinie na temat przydatności podłoża dla budownictwa
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
 • ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
Badania laboratoryjne:
 • badania laboratoryjne gruntów
 • badania laboratoryjne próbek wody
Badania terenowe:
 • odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych
 • odbiory geotechniczne wykopów i nasypów
 • sondowania dynamiczne sondą lekką DPL w gruntach niespoistych oraz sondą CPT w gruntach spoistych
 • wiercenia ręczne
 • wiercenia mechaniczne obrotowe i udarowe, rdzeniowane i na sucho
Wykaz ważniejszych prac:
W okresie swej działalności wykonaliśmy kilkadziesiąt dokumentacji i opinii geotechnicznych. Wykonaliśmy wiele dokumentacji geologiczno-inżynierskich, z pośród których najważniejszymi opracowaniami są:
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie pod projektowany Stadion Miejski w Lublinie – zleceniodawca Budimex S.A. - rok 2012
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie wzdłuż projektowanego gazociągu w/c Świnoujście-Szczecin (część południowa wraz z przejściami pod przeszkodami terenowymi w części północnej) – zleceniodawca Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. - rok 2010
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie wzdłuż projektowanych przejść gazociągu w/c Dziwiszów - Jeleniów pod przeszkodami terenowymi - Zleceniodawca Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. - rok 2010
 
 
 

 

(c) 2012- APIS GEO Iwona Kacprzak