APIS GEO Iwona Kacprzak

 

wszelkie usługi geologiczne

 

Geologia złożowa

 
Zakres usług:

Poszukujemy i dokumentujemy złoża objęte własnością górniczą. Prowadzimy także obsługę geologiczną kopalni, w tym także wykonujemy dokumentację ruchową. Pilotujemy cały proces aż do uzyskania koncesji na wydobywanie (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia).

Oferujemy pełen zakres usług wiertniczych oraz badań laboratoryjnych.

We wstępnym poszukiwaniu złóż polecamy zastosowanie metod bezinwazyjnych – geofizycznych (sondowania SGE i tomografia elektrooporowa). W ten szybki sposób można łatwo potwierdzić bądź wykluczyć występowanie zasobów perspektywicznych na danym terenie. Ułatwia to proces decyzyjny przed zakupem gruntów. Ważną dodatkową zaletą badań geofizycznych przy poszukiwaniu złóż jest to, że nie są wymagane żadne decyzje administracyjne ani pozwolenia na ich przeprowadzenie.

Dokumentacje:
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczne
 • projekty zagospodarowania złóż
 • mapy obszarów i terenów górniczych
 • plany ruchu
 • dokumentacje rekultywacji
 • raporty oddziaływania na środowisko
Badania laboratoryjne:
 • badania laboratoryjne próbek serii złożowej – pełen zakres zależnie od rodzaju kopaliny
Badania terenowe:
 • sondowania elektrooporowe
 • tomografia elektrooporowa
 • wiercenia (świdrem, rdzeniowane, obrotowe, udarowe) - pełny zakres
Wykaz ważniejszych prac:
Wykonaliśmy kilkanaście projektów prac/robót geologicznych dla udokumentowania złóż kopalin. Prowadziliśmy dozór geologiczny dla kopalni iłów ceramiki budowlanej "Lajsy", zleceniodawca – "Wienerberger Ceramika Budowlana" sp. z o.o.
 
 
 

 

(c) 2012- APIS GEO Iwona Kacprzak