APIS GEO Iwona Kacprzak

 

wszelkie usługi geologiczne

 

Hydrogeologia

 
Zakres usług:

Wykonujemy operaty wodnoprawne oraz monitorujemy postępowanie administracyjne do uzyskania pozwolenia wodno prawnego (na pobór wód, na budowę urządzenia wodnego, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, odwodnienie wykopów budowlanych).

Przygotowujemy projekty odwodnienia wykopów budowlanych otworami wiertniczymi, igłofiltrami i igło studniami.

Poszukujemy zasobów wodnych, w tym metodami geofizycznymi (nieinwazyjnymi). W ofercie firmy jest także projektowanie studni głębinowych.

Metody geofizyczne (elektrooporowe) służą także do typowania odpowiednich miejsc pod studnie chłonne – przyjmujące nadmiar wód opadowych i roztopowych, np. z działek budowlanych.

Problemem ostatnich kilku lat są podtopienia, często na terenach, na których od wielu lat nie występowały problemy z nadmiarem wody. Dzieje się tak ze względu na postępującą antropopresję, zabudowywanie terenów otwartych, pól i łąk. W takich sytuacjach proponujemy wykonanie ekspertyzy zmiany stanu wody na gruncie.

Rozpoznajemy warunki gruntowo-wodne pod studnie głębinowe, studnie chłonne, projekty odwodnień i melioracji.

Dokumentacje:
 • operaty wodnoprawne i pozwolenia wodno prawne
  • na pobór wód podziemnych,
  • budowę urządzenia wodnego,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • odwodnienie wykopów budowlanych
 • projekty odwodnienia wykopów budowlanych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • ekspertyzy o zmianie stanu wody na gruncie
 • projekty studni głębinowych
 • projekty studni chłonnych
Badania laboratoryjne:
 • badania laboratoryjne próbek wody
Badania terenowe:
 • sondowania elektrooporowe
 • wiercenia studni (głębinowych, chłonnych)
 • zakładanie piezometrów (monitoring wód podziemnych)
Wykaz ważniejszych prac:
W dotychczasowej działalności wykonaliśmy kilkadziesiąt projektów prac/robót na wykonanie otworów hydrogeologicznych (studni wierconych). Dokumentowaliśmy również zasoby wód podziemnych, a naszą specjalnością są projekty odwodnień wykopów budowlanych.
Ważniejsze opracowania z zakresu hydrogeologii:
 • Prace hydrogeologiczne na odcinku IV autostrady A1 pomiędzy kilometrażem 419+250 - 457+500 wraz z raportem. Zleceniodawca Budimex S.A. Prace dotyczyły określenia sposobu ewentualnego odwodnienia wykopów budowlanych.
 • Projekt prac geologicznych na likwidację dwóch studni wierconych (3 i 4) oraz wykonanie studni zastępczych na terenie zakładu Coca-Cola w Radzyminie, gm. Radzymin, powiat wołomiński woj. mazowieckie zleceniodawca - Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o., - rok 2012
Odwodnienia wykopów budowlanych:
 • Wykonaliśmy kilkanaście dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowanym odwodnieniem wykopów budowlanych otworami wiertniczymi miedzy innymi dla ulic Białołęckiej, Gryfitów, Toporczyków, Księcia Ziemowita i Mieszka I, Fletniowej, Boczańskiej w Warszawie. Prace wykonaliśmy w okresie od 2008 roku do 2012 roku.
 • W tym okresie wykonaliśmy również kilkanaście projektów odwodnienia wykopów budowlanych igłofiltrami lub igło studniami.
 • W dotychczasowej działalności wykonaliśmy również kilkadziesiąt operatów wodno-prawnych na odwodnienie wykopów budowlanych. Zleceniodawcami projektów odwodnień były jednostki samorządu terytorialnego oraz firmy komercyjne.
 
 
 

 

(c) 2012- APIS GEO Iwona Kacprzak